หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ร่วมปรึกษาแนวทางการปรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ร่วมปรึกษาแนวทางการปรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-05-05 18:35:46คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ร่วมปรึกษาแนวทางการปรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพื่อให้เป็นไปตามสถานการณ์ในปัจจุบัน ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีเ็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา และบุคลากรสายสนับสนุนฯ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์
website : https://far.ssru.ac.th
twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : far_ssru_fanpage
Tel. 0-2160-1388 ext.100

www.ssru.ac.th