หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1/2566
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1/2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-05-16 16:03:14


วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งทางวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1/2566 โดยมี ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีเป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ หัวหน้าสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หัวหน้าสำนักงาน และเจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้านบุคลากร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคณาจารย์ ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

tiktok : farssru

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home