หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดประชุมวางแผนกลยุทธ์ในการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ของคณะและสาขาวิชา
คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดประชุมวางแผนกลยุทธ์ในการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ของคณะและสาขาวิชา

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-06-17 15:53:59


วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกพงศ์ อินเกื้อ เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  นัดประชุม รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการการศึกษา และนักประชาสัมพันธ์ เพื่อวางแผนกลยุทธ์ร่วมกัน  ในการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมคณาจารย์ ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home