หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > ประชุมเตรียมงานการจัดกิจกรรมครบรอบ 80 ปี สวนสุนันทา
ประชุมเตรียมงานการจัดกิจกรรมครบรอบ 80 ปี สวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-11-16 10:06:13


เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการประชุมบุคลากรคณะทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อสร้างเข้าใจที่ตรงกันในส่วนของการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และการจัดกิจกรรม Open House ซึ่งจะจัดขึ้นพร้อมกันในวันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2561 

จัดประชุม ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 2