หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6/2563
การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6/2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2020-09-21 13:02:02


วันที่ 1 กันยายน 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6/2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีเป็นประธาน พร้อมด้วยรองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชาและอาจารย์ผู้ติดตาม เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมบัวชมพู โรงแรมพูลแมน โฮเทล พัทยา จี จ.ชลบุรีงานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home