หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัด เพื่อพิจารณาการเขียน SAR ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัด เพื่อพิจารณาการเขียน SAR ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-09-16 14:10:02


วันที่ 4 สิงหาคม 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ จัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อพิจารณาการเขียน SAR ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี อ.ดร.ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์ (อดีตรองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ) เป็นประธานในการประชุมร่วมกับ ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร รองคณบดีฝ่ายบริหาร ณ ห้องประชุมคณาจารย์ ชั้น 1
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home