หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประชุมหารือร่วมกับบุคลากรจาก โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ เพื่อเตรียมทำความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน (MOU)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประชุมหารือร่วมกับบุคลากรจาก โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ เพื่อเตรียมทำความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน (MOU)

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2024-03-25 13:41:53


วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดย ผศ.ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย อ.ดร.ภัคคพร พิมสาร หัวหน้าแขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ และ หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประชุมหารือร่วมกับบุคลากรจาก โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ เพื่อเตรียมทำความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน (MOU)งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home