หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมความก้าวหน้าการจัดกิจกรรม SMART และกิจกรรม Open House
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมความก้าวหน้าการจัดกิจกรรม SMART และกิจกรรม Open House

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-10-20 10:46:07


เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมความก้าวหน้าการจัดกิจกรรม SMART ภายใต้ concept : การแสดงศักยภาพ "มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม งานครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และประชุมการจัดงาน Open House 2018 ซึ่งกิจกรรมทั้งสองจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2561 ผู้เข้าร่วมประชุม คือ หัวหน้าสาขาวิชา และตัวแทนสาขาวิชา โดยมี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย (อาจารย์ ดร.ณฐภรณ์ รัตนชัยวงศ์) เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้