หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-07-17 13:19:06

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง
และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ
สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน,
ผู้คนกำลังยืน, สำนักงาน และ
สถานที่ในร่ม


วันที่ 15 มิถุนายน 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปรีชญา สิทธิพันธ์ มาให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น ในการจัดโครงการ ซึ่งในวันที่ 21 มิถุนายนนี้ ท่านจะมาเป็นวิทยากรให้กับคณะศิลปกรรมศาสตร์ อีกด้วยงานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home