หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 (ประชุมครั้งที่ 2)
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 (ประชุมครั้งที่ 2)

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-07-19 18:24:20

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 (ประชุมครั้งที่ 2) โดย ผศ.ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ เป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home