หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > ศิลปกรรม และ บ.ทูเนียร์ หารือทิศทางเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและภาคเอกชน
ศิลปกรรม และ บ.ทูเนียร์ หารือทิศทางเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและภาคเอกชน

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-01-15 22:56:04

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ ผศ.ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมพบปะพูดคุย กับคุณทัศนัย เสวกทรัพย์ CEO บริษัท ทูเนียร์ จำกัด เพื่อหารือทิศทางเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและภาคเอกชน เพื่อตอบรับแผนพลิกโฉมของมหาวิทยาลัย ในเรื่องของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศีกษา การปรับรูปแบบการเรียนการสอน ให้สอดคล้องในด้านที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล NFT และ Metaverse  และมี ผศ.สิรัชชา สำลีทอง อาจารย์ประจำแขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยงานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home