หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ประชุมโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย U2T ผ่านช่องทางออนไลน์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ประชุมโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย U2T ผ่านช่องทางออนไลน์

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-07-16 17:05:36

(ขอบคุณรูปภาพและข้อมูลจาก https://www.facebook.com/U2T.SSRU/)


วันที่ 22 พฤษภาคม 2564  คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ประชุมโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย U2T ผ่านช่องทางออนไลน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมออนไลน์ เจ้าหน้าที่ในโครงการ U2T ของตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อชี้แจงแนวทางในการดำเนินงาน "กิจกรรมเชิงรุก U2T COVID Week" และติดตามการดำเนินงานของเดือนพฤษภาคม 3 กิจกรรม ได้แก่ การจัดทำรายงานสถานภาพตำบล การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และการสำรวจความต้องการในการพัฒนาอาชีพ  พร้อมทั้งให้แนวทางในการปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัย และสอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home