หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > ผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์เข้าพบรักษาการรองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน สจล. เพื่อขอคำแนะนำและปรึกษาสำหรับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
ผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์เข้าพบรักษาการรองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน สจล. เพื่อขอคำแนะนำและปรึกษาสำหรับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-03-16 13:07:28

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดี พร้อมด้วย รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา และอาจารย์ประจำแขนงวิชาการออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์ คณะศิลปกรรมกศาสตร์ เข้าพบ ศ.ดร.สุรินทร์ คำฝอย รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราดกระบัง เพื่อขอคำแนะนำและปรึกษาสำหรับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของคณะ

(ขอบคุณภาพ โดย นางสาวกัญยาณี พ่วงเสือ)


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home