หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ประจำปี 2561
พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ประจำปี 2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-10-20 12:55:37


เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีการถวายภัตตาหารเช้าและใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง นิมนต์พระภิกษุสงฆ์จากวัดสังเวชวิศยาราม จำนวน 10 รูป โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธี หลังจากพิธีสงฆ์ เข้าสู่ช่วงพิธีน้อมรำลึกฯ  ประธานในพิธีจุดเครื่องทองน้อย ถวายสักการะ และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา รี่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมวงดุริยางค์จากนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี  ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา