หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการทำบุญคณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการทำบุญคณะศิลปกรรมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-07-16 17:05:04

อาจเป็นรูปภาพของ 16 คน,
ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน,
ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน,
ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ
สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ
ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ
สถานที่ในร่ม


วันที่ 10 มิถุนายน 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการทำบุญคณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่เจ้านายในสวนสุนันทา 3 พระองค์ อันได้แก่ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุฑารัตนราชกุมารี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทรทิพยนิภา และเจ้าจอมเอื้อน ประจำปี 2565 นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดราชผาติการามวรวิหาร โดยมี ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ในการนี้ มีผู้บริหารคณะ คณาจารย์ผู้เกษียณฯ คณาจารย์ปัจจุบัน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น  

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home