หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการทำบุญคณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการทำบุญคณะศิลปกรรมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-02-16 17:38:58

วันที่ 24 มกราคม 2566 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการทำบุญคณะ ศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่เจ้านายในสวนสุนันทา ได้แก่ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุฑารัตนราชกุมารี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทรทิพยนิภา และเจ้าจอมเอื้อน ประจำปี 2566 โดยมี ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย อดีตคณบดี ผู้บริหารคณะ อาจารย์ผู้เกษียณฯ คณาจารย์ประจำและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ในการนี้ แขนงวิชานาฏศิลป์ไทยได้นำชุดการแสดงรำถวายสักการะ หน้าพระฉายาลักษณ์ เจ้านายฝ่ายในในสมัยรัชกาลที่ 5 ผู้มีคุณูปการเอนกอนันต์ต่องานด้านศิลปะ ดนตรี และวรรณศิลป์ พิธีจัดขึ้น ณ โถงชั้น 1 หน้าสำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทั้งนี้ คณะฯขอขอบคุณ นายรวีโรจน์ สิงห์ลำพอง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นพิธีกรดำเนินพิธีการต่างๆในครั้งนี้

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home