หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาได้รางวัล > นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ที่ได้รับรางวัล โครงการ MeStyle Young Graphic Designer Contest Season 2
นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ที่ได้รับรางวัล โครงการ MeStyle Young Graphic Designer Contest Season 2

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-10-19 17:42:56


นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้รับรางวัลจากการประกวด โครงการ MeStyle Young Graphic Designer Contest Season 2 ออกแบบกราฟฟิกเสื้อยืดรักษ์โลก ในหัวข้อ “อัตลักษณ์ไทยอย่างมีสไตล์” จัดโครงการโดย บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (โลตัส)

โดยมีนักศึกษาที่ได้รับรางวัลดังนี้

- รางวัลชนะการประกวด จำนวน 1 รางวัล

นางสาวภัทรภร มั่นเหมาะ นักศึกษาชั้นปีที่ 1

- รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล

นางสาวเพชรลดา คูหาทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 1

นางสาวสุดารัตน์ นาไพรวรรณ นักศึกษาชั้นปีที่ 1

- รางวัลชนะเลิศการออกแบบลวดลาย “เอกลักษณ์ไทยร่วมสมัย” ปี2566 จำนวน 1 รางวัล

นางสาวปารณีย์ กองเมือง นักศึกษาชั้นปีที่ 2

 ทั้งนี้ อาจารย์นวภรณ์ ศรีสราญกุลวงศ์ อาจารย์ประจำสาสขาวิชา เป็นที่ปรึกษาในกับนักศึกษาในการประกวดครั้งนี้งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home