หน้าหลัก > ข่าว > หลักสูตร ป.โท-ป.เอก สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ > พิธีเปิดงาน 2023 SSRU MFA Graduate Art & Design Exhibition นิทรรศการศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ รุ่นที่ 1
พิธีเปิดงาน 2023 SSRU MFA Graduate Art & Design Exhibition นิทรรศการศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ รุ่นที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-10-19 18:27:06


วันที่ 17 ตุลาคม 2566 พิธีเปิดงาน 2023 SSRU MFA Graduate Art & Design Exhibition นิทรรศการศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ รุ่นที่ 1 โดยมี ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมปสดงความยินดี ณ FAS Art Gallery ชั้นG คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home