หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาได้รางวัล > 2 นักศึกษา สาขาวิชาศิลปะการแสดง ได้รับรางวัล "ชนะเลิศ" และ "รองชนะเลิศอันดับ 1" การประกวดนางนพมาศ SSRU 2566
2 นักศึกษา สาขาวิชาศิลปะการแสดง ได้รับรางวัล "ชนะเลิศ" และ "รองชนะเลิศอันดับ 1" การประกวดนางนพมาศ SSRU 2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-12-19 02:50:22


ขอแสดงความยินดี กับน้องนักศึกษาทั้ง 2 ของคณะศิลปกรรมศาสตร์

คว้ารางวัล "ชนะเลิศ" และ "รองชนะเลิศอันดับ 1" การประกวดนางนพมาศ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ในกิจกรรมสืบสานลอยกระทงไทย “จุดเทียนเล่นไฟ ในรั้ววัง" มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

- รางวัลชนะเลิศ  หมายเลข 7 นางสาวกัญญาวีร์ จุคำ สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์   

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หมายเลข 4 นางสาวกานต์วรี สังอินทร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์

(ขอบคุณภาพถ่ายและข้อมูล จาก ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี)งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home