หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > สาขาวิชาจิตรกรรม ประชุมแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร
สาขาวิชาจิตรกรรม ประชุมแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-09-26 14:19:36


เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดการประชุมแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรสำหรับสาขาวิชาจิตรกรรม โดยได้เชิญผู้ประกอบการองค์กรต่างๆจากภายนอ เพื่อรับฟังความต้องการตลาดแรงงาน ลักษณะของบัณฑิตที่เป็นที่ต้องการ ความรู้สามารถที่บัณฑิตพึ่งมี และให้ข้อคิดแก่ หัวหน้าสาขาวิชา อาจารย์ประจำสาขาวิชา และตัวแทนนักศึกษา ณ ห้องประชุมคณาจารย์ ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์