หน้าหลัก > ข่าว > เครือข่ายต่างๆ ลงนามความร่วมมือ MOU / MOA > อ.ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผลักดัน เกิด MOU สินค้าพรีเมี่ยมชุมชน-สโมสรฟุตบอลสุพรรณบุรีเอฟซี
อ.ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผลักดัน เกิด MOU สินค้าพรีเมี่ยมชุมชน-สโมสรฟุตบอลสุพรรณบุรีเอฟซี

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2020-09-21 15:18:28


อีก 1 ความร่วมมือที่เพิ่มขึ้นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “ไทยเบฟ” โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ของเราอยู่เบื้องหลังในการผลักดันให้สำเร็จได้ 

อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ในฐานะผู้ประสานงานและดำเนินการโครงการฯ

10 กันยายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษา   ภายใต้โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทยเพื่อพัฒนา Creative Young Designers ประจำปี 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าสามย่าน มิตรทาวน์ กรุงเทพมหานคร จัดโดยความร่วมมือระหว่าง EISA บริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด และบมจ.ไทยเบฟเวอเรจ โดยมี ผศ.ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  ผศ.ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

ขอบคุณภาพและเนื้อหาข่าว

อรวรรณ สุขมา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : ข่าว

สโรชา บินอับดุลเลาะ : ภาพ

www.ssru.ac.thงานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home