หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > กิจกรรม Movement Workshop ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 แขนงวิชาศิลปะการแสดงฯ
กิจกรรม Movement Workshop ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 แขนงวิชาศิลปะการแสดงฯ

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-04-26 16:00:15


วันที่ 31 มีนาคม 2566 แขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดย ผศ.ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ จัดกิจกรรม Movement Workshop ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยากร โดย คุณ Sashar Zarif  ศิลปินนักออกแบบการเต้นและนักวิจัยด้านศิลปะการแสดงและการเต้นระดับนานาชาติ ผู้สร้างสรรค์และแสดงผลงานมากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก และเป็นเจ้าของ Sashar Zarif Dance Theatre จากเมืองโทรอนโต(Toronto) ประเทศแคนนาดา ร่วมด้วย อ.เกียรติภูมิ นันทานุกูล อาจารย์พิเศษภาควิชาศิลปะการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการละคร 58405 ชั้น 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

(ขอบคุณภาพข่าวจาก ผศ.ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ)งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home