หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > ผศ.นภดล สังววาลเพ็ชร กับผลงานผลิตภัณฑ์จากถ่าน บนสื่อออนไลน์ sanook
ผศ.นภดล สังววาลเพ็ชร กับผลงานผลิตภัณฑ์จากถ่าน บนสื่อออนไลน์ sanook

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-05-17 14:48:16


ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งทำจาก ถ่าน ของผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล สังวาลเพ็ชร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นผลงานที่สวยเก๋ไม่เหมือนใคร โดดเด่นจนทำให้สื่อออนไลน์ Sanook ขอสัมภาษณ์และพูดคุยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ ซึ่งมีชื่อแบรนด์ว่า "CHAR CO-" 

สามารถกดอ่านเนื้อหาบทสัมภาษณ์จาก sannok --> คลิก