หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > อ.จารุวรรณ เมืองขวา ร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการ Shut - ชัด
อ.จารุวรรณ เมืองขวา ร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการ Shut - ชัด

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2020-11-03 11:43:16

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก   เพจ https://www.facebook.com/barameeofart และ อาจารย์ ดร.ฟาริดา วิรุฬหผลวันที่ 18 ตุลาคม 2563 อาจารย์จารุวรรณ เมืองขวา อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมนำผลงานศิลปะเข้าจัดแสดงในนิทรรศการศิลปะ Shut - ชัด ซึ่งจัดโดย พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยและศูนย์เรียนรู้เพื่อการเจริญสติ หอธรรมพระบารมี จ.ฉะเชิงเทรา

นิทรรศการดังกล่าว จัดแสดงผลงานกว่า 200 ชิ้น จากศิลปินแห่งชาติ ศิลปินร่วมสมัย และศิลปินรุ่นใหม่ทั่วประเทศไทย ซึ่งผลงานจะแสดงออกมาในทุกแนวคิด ทุกขนาด ทุกเทคนิค ซึ่งเกิดขึ้นในช่วง COViD shut down


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home