หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > ศิลปกรรม เริ่ม!!ผลิตสื่อมัลติมีเดีย โครงการสัมมนาวิชาการออนไลน์ ของนักศึกษานาฏศิลป์ไทย
ศิลปกรรม เริ่ม!!ผลิตสื่อมัลติมีเดีย โครงการสัมมนาวิชาการออนไลน์ ของนักศึกษานาฏศิลป์ไทย

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2020-11-19 18:15:06วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผลิตสื่อมัลติมีเดีย โครงการสัมมนาวิชาการออนไลน์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์ไทย หัวข้อการสัมมนนา เรื่อง ศิ(ลา)ภรณ์ การผลัดยศศิราภรณ์ของตัวละครในโขนเรื่องรามเกียรติ์ เชิญ ดร.ไพโรจน์ ทองคำสุก มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยการสัมมนาครั้งนี้เป็นแบบออนไลน์ สด ลงบน Facebook Fanpage  
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home