หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > สาขาวิชาดนตรี ได้เข้าร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 45 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สาขาวิชาดนตรี ได้เข้าร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 45 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-01-26 15:44:41


วันที่ 28 ธันวาคม 2565 สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดย อาจารย์ปราโมทย์ เที่ยงตรง หัวหน้าสาขาวิชา นำนักศึกษาดนตรีไทย ร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 45 “สังคีตศิลป์สุนทรีย์ เทิดพระบารมีจอมราชัน” บรรเลงเพลง "เขมรปี่แก้ว สามชั้น" ร่วมกับวงมหาดุริยางค์กลุ่มสถาบันภาคกลาง 7 ซึ่งประกอบด้วย 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

- มหาวิทยาลัยสยาม

- มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

- มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

- มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

- มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

- วิทยาลัยนาฏศิลป

- มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

- มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ณ เวทีราชภัฏภิรมย์ (เวทีกลางแจ้ง) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home