หน้าหลัก > ข่าว > การพัฒนาทักษะดนตรี..สู่เส้นทางศิลปิน
การพัฒนาทักษะดนตรี..สู่เส้นทางศิลปิน

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-12-22 15:40:26


วันที่ 19 มีนาคม 2564 สาขาวิชาดนตรี จัดอบรมในหัวข้อ "การพัฒนาทักษะดนตรี..สู่เส้นทางศิลปิน" ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาดนตรี โดยเชิญ อาจารย์อริญชย์ ปานพุ่ม (อ.เล็ก) ผู้เป็นมือกลองของ วง T-Bone วงดนตรีแนวเพลง เร็กเก้-สกา ชื่อดังในยุค 90 มาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์

ขอบคุณภาพข่าว : อาจารย์อวัสดากานต์ 

งานประชาสัมพันธ์

คณะศิลปกรรมศาสตร์

website : https://far.ssru.ac.th

twitter : https://twitter.com/pr_far

instagram : far_ssru_fanpage

Tel. 0-2160-1388 ext.100

www.ssru.ac.th