หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > ประชุมคณาจารย์สาขาวิชาดนตรี แบบออนไลน์
ประชุมคณาจารย์สาขาวิชาดนตรี แบบออนไลน์

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-07-15 17:57:22

(ขอบคุณภาพ จาก อ.อวัสดากานต์ ภูมี)

ประชุมคณาจารย์สาขาวิชาดนตรี แบบออนไลน์  เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home