หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > สาขาวิชาดนตรี ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม "ดนตรีในสวน : H.M Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ"
สาขาวิชาดนตรี ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม "ดนตรีในสวน : H.M Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ"

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-01-20 14:56:26

ขอบคุณภาพข่าวจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม


วันที่ 5 ธันวาคม 2565 สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม "ดนตรีในสวน : H.M Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ" เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จัดโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

ณ สวนสุขภาพเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home