หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > " ดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564 ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร์ " โดย วงแก้วเจ้าจอม จากสาขาวิชาดนตรี คณะศิปกรรมศาสตร์'สวนสุนันทา
" ดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564 ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร์ " โดย วงแก้วเจ้าจอม จากสาขาวิชาดนตรี คณะศิปกรรมศาสตร์'สวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-01-15 21:33:05

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดแสดง “ดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564” ณ ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยในงานได้รับเกียรติจาก นายวันนี นนท์ศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผศ.ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผศ.สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผศ.ดร.เอกพงษ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดี คณาจารย์จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ และแขกผู้มีเกียรติร่วมชมการแสดง โดยการแสดงจากวง “แก้วเจ้าจอม” จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บรรเลงและขับร้องโดยนักศึกษาของสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้นำบทเพลงพระราชนิพนธ์ มาถ่ายทอดในรูปแบบวงดนตรีไทยสากล เพื่อเทิดพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ 9 

(ขอบคุณเนื้อหา : ผู้จัดการออนไลน์)

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home