หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > การเตรียมความพร้อมสู่การเเข่งขันดนตรีในระดับสากล
การเตรียมความพร้อมสู่การเเข่งขันดนตรีในระดับสากล

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-03-23 16:18:01

วันที่ 19 มีนาคม 2564 สาขาวิชาดนตรี จัดการบรรยาย หัวข้อ "การเตรียมความพร้อมสู่การเเข่งขันดนตรีในระดับสากล" ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี เครื่องเอก กีตาร์คลาสสิก คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยากร โดย อาจารย์วัชรินทร์ สุขทรัพย์ศรี 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

website : https://far.ssru.ac.th

twitter : https://twitter.com/pr_far

instagram : far_ssru_fanpage

Tel. 0-2160-1388 ext.100

www.ssru.ac.th