หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > กิจกรรมต่อเนื่อง บริการวิชาการแก่สังคม สาขาวิชาดนตรี สวนสุนันทา ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร จ.สมุทรสงคราม
กิจกรรมต่อเนื่อง บริการวิชาการแก่สังคม สาขาวิชาดนตรี สวนสุนันทา ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร จ.สมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-09-26 14:38:55เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการดนตรีแก่ชุมชน ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในปีนี้กิจกรรมประกอบด้วยการกล่าวเปิดโครงการโดย อาจารย์ขจร ถ้ำทอง หัวหน้าสาขาวิชา พร้อมแนะนำการเรียนการสอนของสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ และแนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จากนั้น เป็นการแสดงดนตรีจากนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี ได้แก่ การแสดงรวมวง การแสดงเครื่องดนตรีประเภทเป่า การแสดงกีต้าร์คลาสสิค หลังจากเสร็จสิ้นการแสดง ยังมีกิจกรรม workshop และการสอนการเล่นเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ จากพี่ๆนักศึกษา โดยแบ่งตามความสนใจของน้องๆนักเรียน

 โรงเรียนศรัทธาสมุทร เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงครามและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10