หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > การนำเสนองานวิจัยสร้างสรรค์ทางด้านดนตรี นศ.ปี4 สาขาวิชาดนตรี
การนำเสนองานวิจัยสร้างสรรค์ทางด้านดนตรี นศ.ปี4 สาขาวิชาดนตรี

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-11-12 09:12:04


วันที่ 30 ตุลาคม และวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา สาขาวิชาดนตรี มีการนำเสนองานวิจัยสร้างสรรค์ทางด้านดนตรี ทั้งดนตรีไทยและดนตรีสากล ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home