หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี ได้รับเชิญให้เป็นคณะกรรมการในการตัดสิน "การแข่งขันทักษะดนตรี 2566"
อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี ได้รับเชิญให้เป็นคณะกรรมการในการตัดสิน "การแข่งขันทักษะดนตรี 2566"

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-05-11 15:35:39


วันที่ 25-27 เมษายน 2566 ผศ.ยุทธกร สริกขกานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็นคณะกรรมการในการตัดสิน "การแข่งขันทักษะดนตรี 2566" ซึ่งจัดโดย สมาคมโรงเรียนดนตรีเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ณ อาคารสยามกลการปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยการแข่งขันทักษะดนตรีปีนี้ มีเยาวชนสมัครเข้าแข่งขันจากทั่วประเทศ โดยแบ่งออกเป็น 6 ประเภทการแข่งขัน ได้แก่ ประเภทเครื่องดนตรีเปียโน ประเภทเครื่องดนตรีไวโอลิน ประเภทเครื่องดนตรีกีตาร์ ประเภทเครื่องดนตรีขิม ประเภทเครื่องดนตรีอิเล็กโทน และประเภทขับร้อง ในการนี้ ว่าที่เรือตรี ชูชีพ อรุณเหลือง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) เป็นประธานในพิธีเปิด

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home