หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาได้รางวัล > นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี ได้รับการคัดเลือกเป็นครูอาสาสมัคร ณ วัดซานฟรานธัมมาราม รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี ได้รับการคัดเลือกเป็นครูอาสาสมัคร ณ วัดซานฟรานธัมมาราม รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-10-04 11:49:20

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอชื่นชมและแสดงความยินดี

“นายพรรษรัฐ โชติกเดชาณรงค์”

นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี 

ได้รับการคัดเลือกจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดินทางไปสอนศิลปวัฒนธรรม(ดนตรีไทย) ณ วัดซานฟรานธัมมาราม รัฐแคลิฟอร์เนีย  ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ครูอาสาสมัคร โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2565 •


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home