หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาได้รางวัล > นางสาวสกาว สากลแม้น นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี ได้รับรางวัลลูกดีเด่นสาขาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (ดนตรีไทย)
นางสาวสกาว สากลแม้น นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี ได้รับรางวัลลูกดีเด่นสาขาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (ดนตรีไทย)

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-10-03 14:54:10


ขอแสดงความยินดีกับ  นางสาวสกาว สากลแม้น

นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี  คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ในโอกาสรับรางวัลลูกดีเด่นสาขาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (ดนตรีไทย) จากนายอิทธิพล คุณปลื้ม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ  โดยมีนางศุภาวี  บำรุงศักดิ์  วัฒนธรรมจังหวัดเป็นประธาน และมอบใบประกาศนียบัตร เมื่วันที่ 27 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทาทอง  มหาวิทยาลัยบูรพา


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home