หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี ได้เข้ารับชมการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอน พิเภกถูกขับ
นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี ได้เข้ารับชมการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอน พิเภกถูกขับ

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2024-04-19 10:19:12


วันที่ 20 มีนาคม 2567 สาขาวิชาดนตรี เอกดนตรีไทย โดย อาจารย์ปราโมทย์ เที่ยงตรง หัวหน้าสาขาวิชา นำนักศึกษาเข้าชมการเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง สังคีตลักษณ์การประพันธ์ทางโอดปี่ใน เพลงชุดทยอยโศกสำหรับการแสดงโขน ณ หอวชิรานุสรณ์ สำนักหอสมุดแห่งชาติ

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home