หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว/ศูนย์ฝึกอบรมและบริการวิชาการ > โครงการเตรียมทักษะทางดนตรีเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
โครงการเตรียมทักษะทางดนตรีเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-04-06 15:12:29สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เชิญชวนโรงเรียนที่สนใจ ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
"โครงการเตรียมทักษะทางดนตรีเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา" ระหว่างวันที่ 26 - 30 เมษายน 2564 เวลา 13.00 - 16.30 น.
ณ สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสวนสุนันทา
รับสมัครด่วนจำนวนจำกัดตั้งแต่วันนี้ - 21 เมษายน 2564
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่: https://forms.gle/iuQAcWKbpmGnt72J7
สอบถามเพิ่มเติมที่ 061-662-6541
หมายเหตุ**
- สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนตามลำดับ จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมเครื่องดนตรีละไม่เกิน 10 คน
- จำกัดเฉพาะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 - 6
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตร/อาหารว่าง
- สถานที่อบรม ชั้น 5 สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
#สาขาวิชาดนตรีสวนสุนันทา
#ดนตรีไทยสวนสุนันทา
#ดนตรีสากลสวนสุนันทา 
Faculty of Fine and Applied Arts
website: https://far.ssru.ac.th
twitter: https://twitter.com/pr_far
instagram: far_ssru_fanpage
Tel. 0-2160-1388 ext.100

www.ssru.ac.th