หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > “นาฏยสร้างสรรค์” การแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ (Thesis) ประจำปีการศึกษา 2561
“นาฏยสร้างสรรค์” การแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ (Thesis) ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-10-26 08:30:24


เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2561 สาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ (Thesis) ประจำปีการศึกษา 2561 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภายใต้ชื่อ “นาฏยสร้างสรรค์” ณ โรงละครแห่งชาติ  เขตพระนคร กรุงเทพฯ โดยมีการแสดงทั้งหมด 15 ชุดการแสดง

Download