หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > คณบดีและอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงวันคล้ายวันสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ
คณบดีและอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงวันคล้ายวันสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-01-17 15:51:04


วันที่ 3 ธันวาคม 2565 ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีและอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงวันคล้ายวันสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี โดยมี รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้วางพานพุ่มสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ และปล่อยปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ณ ลานหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home