หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > ชุดการแสดง "นางเมือง" ได้รับเชิญให้แสดงในงาน ยิ่งให้ ยิ่งสุข ณ สโมสรตำรวจ
ชุดการแสดง "นางเมือง" ได้รับเชิญให้แสดงในงาน ยิ่งให้ ยิ่งสุข ณ สโมสรตำรวจ

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2024-02-19 11:48:14


วันที่ 21 มกราคม 2567 ชุดการแสดง "นางเมือง" ผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาแขนงวิชานาฏศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญให้ทำการแสดงในกิจกรรม ”ยิ่งให้ ยิ่งสุข” ภายใต้ชื่องาน “GIVER’S NIGHT 2024” ณ ห้องบุญยะจินดา 1-2 สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร จัดโดย มูลนิธิพระราหู โดยมี ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษามูลนิธิฯ เป็นประธานในงาน

(ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้แนะนำ)

(ขอบคุณภาพกิจกรรม จาก https://bangkok-today.com/)งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home