หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก ม.นเรศวร เยือนสาขาวิชาดนตรี มรภ.สวนสุนันทา
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก ม.นเรศวร เยือนสาขาวิชาดนตรี มรภ.สวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-09-26 14:39:14


เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 คณะอาจารย์และนิสิต จากสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มาศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนของสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน พร้อมด้วย อาจารย์ขจร ถ้ำทอง หัวหน้าสาขาวิชาดนตรี และอาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี

 ในการนี้ สาขาวิชาดนตรีได้จัดให้มีการแสดงจากนักศึกษา เพื่อเป็นการต้อนรัน ได้แก่ การบรรเลงกีต้าร์คลาสสิค การขับร้องเพลงประสานเสียง และนำเข้าเยี่ยมชมอาคารเรียน ห้องปฏิบัติการทางดนตรีต่างๆ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ชั้น 5 คณะศิลปกรรมศาสตร์