หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > การแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ "นาฏยสร้าสรรค์ "
การแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ "นาฏยสร้าสรรค์ "

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-10-20 13:08:59

สาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์ไทย

ขอเชิญชม

การแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4

" นาฏยสร้างสรรค์ "

วันที่ 20 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ณ โรงละครแห่งชาติ