หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > ประชุมวิชาการด้านศิลปกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 1
ประชุมวิชาการด้านศิลปกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-01-08 15:50:44

ขอเรียนเชิญท่านส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านศิลปกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ ศิลปกรรมศาสตร์กับสังคม และวัฒนธรรมร่วมสมัย สามารถส่งบทความได้ตั้งแต่วันนี้-15 กุมภาพันธ์ 2561 โดยลงทะเบียน ส่งบทความ และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์  www.farcar.ssru.ac.th   หรือติดต่อ หมิง 081-9227377