หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > อาจารย์ณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสิน เข้าร่วมแสดงผลงานจิตรกรรมในนิทรรศการ PARAL LAX
อาจารย์ณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสิน เข้าร่วมแสดงผลงานจิตรกรรมในนิทรรศการ PARAL LAX

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-09-15 15:40:26


วันที่ 13 - 24 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา อาจารย์ณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสิน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรม เข้าร่วมแสดงผลงานจิตรกรรมในนิทรรศการ PARAL LAX ณ Melbourne ประเทศ Australia โดยมีพิธีเปิดเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2565 ณ Blackcat Gallery, Australia

(ขอบคุณภาพ จาก อาจารย์ณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสิน)งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home