หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > หัวหน้าสาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมงาน “วาดภูเก็ต” Art Workshop and Art Exhibition 2022
หัวหน้าสาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมงาน “วาดภูเก็ต” Art Workshop and Art Exhibition 2022

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-03-17 12:26:23


อ.ณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสิน หัวหน้าสาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมงาน “วาดภูเก็ต” Art Workshop and Art Exhibition 2022

ณ บริเวณอาคาร วานิช ลีกาซี แกลลอรี่ แอนด์ มิวเซียม ซึ่งมีพิธีเปิดนิทรรศการเมื่อวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา โดยมี คุณอัญชลี วานิช เทพบุตร (อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี) กล่าวต้อนรับ นายเรวัต อารีรอบ (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต) ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน

โดย ผลงานวาดภาพของ อ.ณัฐสุรี ประกอบด้วย ภาพ "เกาะบอน" และ ภาพ "เขารัง"

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home