หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > มิติใหม่ของการแสดงแฟชั่นโชว์
มิติใหม่ของการแสดงแฟชั่นโชว์

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-05-05 17:53:38
FASHION SHOW LIVE STREAMS #PART 2

"ADEPTATION #9"
มิติใหม่ของการแสดงแฟชั่นโชว์
ดูได้ทุกที่ทั่วโลก จาก 7 สถาบันการศึกษาชั้นนำ ด้านการเรียนการสอนแฟชั่นดีไซน์
Host by: Kasem Bundit University
Production by: Comm. Arts KBU / I-OK

คณะศิลปกรรมศาสตร์
website : https://far.ssru.ac.th
twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : far_ssru_fanpage
Tel. 0-2160-1388 ext.100

www.ssru.ac.th