หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดปฐมนิเทศบุคลากรใหม่สายวิชาการ ได้แก่ อาจารย์ไกรพล กิตติสิโรตม์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดปฐมนิเทศบุคลากรใหม่สายวิชาการ ได้แก่ อาจารย์ไกรพล กิตติสิโรตม์

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-05-16 13:37:24


วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดปฐมนิเทศบุคลากรใหม่สายวิชาการ ได้แก่ อาจารย์ไกรพล กิตติสิโรตม์ ประจำสาขาวิชาจิตรกรรม โดยมี ผศ.ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักงาน และเจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้านบุคลากร ให้การต้อนรับ และชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่างๆที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของสายวิชาการคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ห้องประชุมคณาจารย์ ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

tiktok : farssru

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home