หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ อ.พีรณัฐ ทรงเกตุกุล
ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ อ.พีรณัฐ ทรงเกตุกุล

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-06-17 15:45:29


วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ โดย ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักงานและเจ้าหน้าที่บุคลากร เพื่อให้อาจารย์ใหม่ได้ทราบข้อมูลพื้นฐาน ระเบียบ ข้อบังคับ บทบาทและแนวปฏิบัติต่างๆที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติราชการของสายวิชาการคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทางานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home