หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > ภาพบรรยากาศ การสอบสัมภาษณ์ รอบ 5 รับตรง
ภาพบรรยากาศ การสอบสัมภาษณ์ รอบ 5 รับตรง

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-07-15 19:58:18

ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ รอบ 5 รับตรง

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home